Sammen får vi flere i job

Projekt Knæk koden til fritidsjob skal lære unge om arbejdsmarkedets sociale og kulturelle koder. Det skal bygge bro mellem unge, der mangler et fritidsjob og virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Knæk koden til fritidsjob vil hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet.
Den A.P. Møllerske Støttefond støtter initiativet med 4,2 mio. kr.

Integrations-Portalen står bag Knæk koden til fritidsjob. Vi er en socioøkonomiske virksomhed , der har over 20 års erfaring med at bygge bro mellem borgere og arbejdsmarkedet. Det glæder os naturligvis, at den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget penge til et projekt, der skal hjælpe unge med at knække koden til arbejdsmarkedet.

Som samfund er en af vores store udfordringer, at op imod 8 procent af hver eneste ungdomsårgang ikke får en stabil og vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Årsagen er for eksempel manglende uddannelse, fattigdom og en barndom med ressourcesvage forældre i et udsat boligområde.

Projekt Knæk Koden grafik 1

Projektbeskrivelse

Projektet Knæk koden er et nyskabende projekt, der vi hjælpe unge med at knække de sociale og kulturelle koder til arbejdsmarkedet.
 
Det vil sige alt det, der er mellem linjerne, som man ikke nødvendigvis kan læse sig til i en personalehåndbog eller i lovgivningen.
 
Gennem forskellige projektaktiviteter, mentorordninger, netværk og fritidsjobs hjælper Integrationsportalen unge udsatte mellem 15-17 år med at opbygge en varig relation til arbejdsmarkedet.
 

Partnerskabsmodel skal knække koden

Projekt Knæk Koden grafik 3

Med projektmidlerne i ryggen vil vi i tæt samarbejde med Vejle Erhverv, erhvervslivet, Business Vejle og virksomheder i nogle af Danmarks største erhvervsnetværk søsætte initiativer, som kan hjælpe unge med at knække de sociale og kulturelle koder til arbejdsmarkedet.

De unge har brug for værktøjer og et kærligt skub for at finde deres vej ind til fritidsjob og arbejdsmarkedet. Samtidigt har de danske virksomheder, der i den grad efterspørger arbejdskraft, brug for de talentfulde unge mennesker.

Projektet bygger på stærke rollemodeller

For at de unge kan knække koden, har de brug for støtte fra ansvarlige voksne med forskellige baggrunde, herunder erhvervsfolk. Derfor bygger projektet Knæk koden til fritidsjob på ressourcestærke og tilgængelige voksne, der har kompetencer og viden til at hjælpe, vejlede, støtte og informere de unge om adfærd, kommunikation og spilleregler på arbejdspladsen og i samfundet.

Mange unge har svært ved at afkode alt det, der ligger usagt mellem linjerne, fordi de simpelthen ikke har haft rollemodeller, der har lært dem om de helt basale forventninger, en arbejdsgiver og kollegerne har til dem.

Med de unge i centrum vil vi gennem forskellige projektaktiviteter, mentorordninger, netværk, kurser og undervisning i kultur og jobsamtaler hjælpe de unge til at knække koden, bryde den negative sociale arv og få det fritidsjob, der er første skridt på vejen til at skabe en sund og varig relation til det danske arbejdsmarked.

Status knæk koden 2024

Helle Søndergaard

Projektleder
hs@integrations-portalen.dk

+45 20 11 41 13